На главную страницу

- News -
- CEDIP -
- UDIP -
- Training -
- Special training -
- Children diving -
- Instructors -
- Diving centers -
- Festival - Underwater fantasies -
- Gallery -
- Divers story -
- Contacts -

    23 січня 1993 року на установчій конференції в Дюссельдорфі представниками національних асоціацій Франції, Німеччини, Австрії, Бельгії та Швейцарії було створено Європейський комітет професійних інструкторів підводного плавання - CEDIP. Головним завданням новоствореної європейської асоціації було об'єднання європейських інструкторів з метою підвищення ефективності їх роботи та поліпшення якості послуг, що надаються клієнтам. Створення CEDIP дозволило ввести стандартизацію і взаємне визнання сертифікатів, що видаються в різних країнах, і усунути, таким чином, існуючу до цього плутанину.

    Отже, CEDIP - одна з наймолодших систем підводного плавання. Її вік 30 років. Але вона впевнено зайняла своє місце серед інших світових систем і продовжує динамічно розвиватися. На сьогоднішній день близько 2000 інструкторів CEDIP працюють більш ніж в 40 країнах світу. Їхні координати можна знайти на сайті WWW.CEDIP.ORG .

    За час існування CEDIP було видано понад 150 тисяч посвідчень підводного плавця і персональних пластикових карток.

    CEDIP об'єднує національні асоціації Франції, Німеччини, Бельгії, Голландії, Італії, Австрії, Швейцарії, України, Сербії, Іспанії та Росії. За своєю структурою і принципами побудови CEDIP відрізняється від більшості централізованих професійних світових систем своєю принциповою децентралізацією. CEDIP не нав'язує національним асоціаціям єдину систему навчання або єдині правила занурень. Кожна асоціація будує свою діяльність, виходячи з національних особливостей своєї країни, сформованих тут традицій підводного плавання і існуючої законодавчої бази. Цей же принцип «індивідуального підходу» поширюється і нижче - на відносини національних організацій зі своїми інструкторами. Кожен інструктор розглядається як особистість, як Учитель з великої літери, що спирається в процесі навчання на свій життєвий досвід і досвід підводних занурень. Це дозволяє з максимальною ефективністю проводити процес навчання, враховуючи індивідуальні здібності кожного учня та переслідувані ним цілі.

    Водночас існують основоположні принципи, без яких неможливо було б розглядати CEDIP як єдину систему. Це:

  • взаємне визнання організаціями - членами CEDIP посвідчень підводного плавця, що видаються інструкторами різних асоціацій;
  • єдина модель пластикових карток інструкторів і підводних плавців CEDIP;
  • взаємне визнання підписів інструкторів CEDIP, що засвідчують занурення учнів;
  • єдині мінімальні вимоги до навчання плавців першого рівня;
  • визнання мінімальних вимог до навчання інструкторів.

    Картка інструктора CEDIP відновлюється щорічно. Це дає можливість контролювати діяльність інструкторів і вживати заходів у разі будь-яких порушень правил занурень з боку інструктора або його учнів. Для цієї мети на картці плавця вказується персональний номер інструктора, який її видав. Час дії картки підводного плавця не обмежений. Відомості про всі видані картки плавців та інструкторів містяться в центральному комп'ютері головного офісу CEDIP у Франції.


European Committee
of Professional Diving Instructors

62, Av. des Pins du Cap
06160 Antibes Juan les Pins, FRANCE
Tel. (33) 04.93.61.45.45 Fax (33)04.93.67.34.93
e-mail: cedip.antibes@wanadoo.fr
   первая страница*

© UDIP - Товариство українських професійних
інструкторів підводного плавання